1)
Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych podaj przykłady trzech pierwiastków,których atomy tworzą jony o ładunku 2+ i trzech pierwiastków tworzących jony o ładunkach 2- .
odpowiedź uzasadnij.

2) Określ jakie jony utworzą atomy podanych pierwiastków i wpisz ich symbole wraz z konfiguracją elektronową do tabeli.

ATOM ------------------> KATION -------> ANION
F[2,7] ............ - (tujestminus) ...... F- [2,8]
S[2,8,6]
Al[2,8,3]
Be[2,2]
K[2,8,8,1]


TO ZADANIE JEST W FORMIE TABELI
WSZEDZIE PODANE SĄ ATOMY A KATIONY I ANIONY(POZA PRZYKŁADEM PIERWSZYM) SĄ DO UZUPEŁNIENIA.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T13:57:15+01:00
Zadanie 1
Jony dodatnie 2+ - to będą Mg2+,Ca2+ Ba2+, Be 2+, Sr 2+
Wszystkie te pierwiastki, które znajdują się w drugiej grupie układu okresowego
Jony ujemne2- - to będą S2-, (SO4)2-, (CO3)2- - anionami tutaj są reszty kwasowe.
Np. H2S S2- jest resztą kwasową a ma dwa aniony bo za wodorem stoi 2
Np. H2SO4 SO4 jest resztą kwasową a ma dwa aniony, ponieważ za wodorem stoi dwójka.

Zadanie 2
S2- (2,8,8)- anion
Al3+ (2,8) kation
Be2+ (2) kation
K+ (2,8,8,) kation
4 4 4