Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T13:51:35+01:00
Głównymi celami są:

* kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
* rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
* kształtowanie szacunku dla własnego państwa.
* rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej
* kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji
* umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych
* rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych
* kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych
1 5 1
2010-03-11T13:51:45+01:00
Patriotyzm może realizować się nie tylko poprzez walkę i poświęcenie życia.W dzisiejszych czasach patriotyzm nie jest uznawany jako walka i poświęcenie życia. Współcześni ludzie nie przywiązują wielkiej wagi do znaczenia patriotyzmu w swoim życiu. I tu pojawia się pytanie: Czy współcześni młodzi Polacy są patriotami? Sądzę, że nie.
Pierwszym argumentem „przeciw” jest brak zaangażowania i aktywnego uczestniczenia życiu kraju. Patriotyzm to przecież postawa przejawiająca się w naszym życiu reagowaniem na wszelkie problemy mające miejsce w kraju. Trudno tu mówić o zaangażowaniu Polaków w życie polityczne czy chociażby kulturalne państwa, skoro większa część społeczeństwa nie uczestniczy w wyborach, referendach, które decydują o istotnych sprawach dla Polski i wszystkich Polaków. Najpierw mniejszość idzie na wybory, a ci, którzy nie poszli, narzekają, że w kraju jest niedobrze.
1 4 1
2010-03-11T13:52:12+01:00
gdy śpiewam hymn stoję na baczność
uczestniczę w akademiach dotyczących ważnych wydarzeń np . 3 maja
godnie szanuje godło