Odpowiedzi

2010-03-11T13:57:17+01:00
Powierzchnia kostki masła jest równa jeżeli szerokość 19cm x 7cm wysokość 3,5cm

Pc=2ab+2ac+2bc
a=19cm
b= 7cm
c=3,5cm

Pc=2*19*7+2*19*3,5+2*7*3,5
Pc=266+133+49
Pc=448 cm²
2010-03-11T13:58:00+01:00
Kostka ma postać prostopadłościanu , którego pole oblicza się ze wzoru:
P = 2ab + 2ac + 2bc

a = 19cm
b = 7cm
c ( wysokość) = 3,5cm

P = 2 * 19 * 7 + 2 * 19 * 3,5 + 2 * 7 * 3,5 = 266 + 133 + 49 = 448 cm²

Odp.: Powierzchnia masła wynosi 448 cm².

______________
pzdr ;D
2010-03-11T13:59:35+01:00
Należy obliczyć pola poszczególnych części jej powierzchni. Tak więc:
P1=19*7=133[cm²]
P2=19*3,5=66,5[cm²]
P3=7*3,5=24,5[cm²]
Wiemy również, gdy już to sobie rozrysujemy, że każda z tych ścian występuje dwa razy. A więc Pc=2*P1+2*P2+2*P3 =>
=> Pc=2*133+2*66,5+2*24,5=448[cm²]