1.Określ formy czasownika; (cza , rodzaj , osoba , liczba) przykłady : napisał , czytaliśmy , słuchają

2.Co to są czasowniki dokonane

3.Określ strony czasowników : myje się , był napisany , czytał

4. Co wiesz o liczebnikach

5.Nazwij części mowy; dzisiaj,lecz,nad,hop,niech

6.Utwórz przysłówki dokonaj stopniowanie ; cichy , mały

7.Co to jest wykrzyknik

Z góry thx:))

3

Odpowiedzi

2010-03-11T14:37:02+01:00
1. napisał- przeszły, r. męski, os.3 l. poj.
czytaliśmy-przeszły, r. męskoosobowy,os. 1 l.mn.
słuchają- terażniejszy, r. męskoosobowy os 3 l.mn

2.Coś co już zostało zrobione np. kupiłąm

2010-03-11T14:52:15+01:00
Napisał-przeszły-męski -pojedyncza
czytaliśmy-przeszły-żeński-mnoga
słuchają -teraźniejszy -nijaki -mnoga

2 Coś co już zostało zrobione np. napisałem
3
4 liczebniki odpowiadają na pytanie ile ? który z kolej .to odmienna cześć mowy
5 gdzie--przysłówek nad -przysłówek
6 cichy -bardzo cichy - najcichszy mały- mniejszy-najmniejszy
7 wykrzyknik stawiamy go na końcu kiedy się coś rozkazuje .
2010-03-11T15:47:08+01:00
1. napisał- czas: przeszły, rodzaj: męski, 3os. liczba poj.
czytaliśmy- czas: przeszły, rodzaj: męskoosobowyi, 1os. liczba mn.
słuchają -czas:teraźniejszy, rodzaj: męskoosobowy, 3os. liczba mnoga

2. Czasownik w aspekcie dokonanym wyraża fakt, że czynność została zakończona lub będzie zakończona w przyszłości.

3. Myje się: strona zwrotna, był napisany: strona bierna, czytał: strona zwrotna

4. Część mowy określająca liczbę, ilość, liczebność, wielokrotność lub kolejność. Niektóre liczebniki (np. główne, porządkowe) odmieniają się (przez przypadki i rodzaje).

5. Dzisiaj: przysłówek, Gdzie: przysłówek, Nad:przysłówek

6. Cichy-cichszy-najcichszy | mały-mniejszy-najmniejszy

7. Znak wykrzyknienia, pot. wykrzyknik – jeden ze znaków pisarskich, zaliczany w grupie znaków interpunkcyjnych do podgrupy znaków emocji. Składa się z pionowej kreski zakończonej u dołu kropką.