Przez przewodnik o oporze 10 (om) plynie prąd o natężeniu 5A w czasie 1 minuty. Oblicz :
a) Wartość ladunku przeplywajacego przez ten przewodnik .
b) Napięcie jakie przylożono do jego koncow.
c)Pracę jaką wykonał prąd.
d)Moc prądu na tym przewodniku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T14:10:09+01:00
R=10Ω
I=5A
t=1min=60s
q=?
U=?
W=?
P=?
------------------------------------------------
a)
q=I*t=5A*60s=300As=300C
b)
U=I*R=5A*10Ω=50V
d)
P=U*I=50V*5A=250W
c)
W=P*t=250W*60s=15000J=15kJ