Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T14:25:16+01:00
Polska w okresie agresji Niemiec dzielnie stawiała opór,jednak mimo wielu wysiłków misieli ulec przewadze wrogów.Jednak nie porzucono myśli o dalszej walce.Najważniejszą rolę wśród organizacji konspiracyjnych odegrała Armia Krajowa.W dniu 1sierpnia 1944 roku rozpoczęło się Powstanie Warszawskie,którego celem było wyzwolenie stolicy i utworzenie rządu niepodległej Polski.Rosjanie nie udzielili pomocy powstańcom,przeciwnikiem utworzenia władzy niepodległej Polski był Stalin,który dążył do całkowitego podporządkowania państwa.
Powstanie jednak po dwumiesięcznej walce upadło,a ludność stolicy wysiedlono i zburzono stolicę.
Mimo iż powstanie zakończyło się klęską to jednak nikt nie pozostał obojętny na los kraju,z miłoścido ojczyzny byli gotowi za nią ginąć.
Powstanie było więc usprawiedliwioną koniecznościa,próbą obrony tego co dla każdego z nas powinno być najważniejsze -naszej ojczyzny.