Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T15:35:41+01:00
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku doszło do wybuchu powstania. Powołano
rząd powstańczy, który zapowiedział uwłaszczenie chłopów, czyli nadanie im
ziemi na własność.Niestety, udział chłopów, w powstaniu był niewielki.
Powstanie styczniowe miało zupełnie inny charakter niż powstanie listopadowe.
Walkę prowadziły małe oddziały partyzanckie składające się ze słabo wyszkolonych
i zdyscyplinowanych żołnierzy, w dodatku źle uzbrojonych.Takie oddziały
nie mogły pozwolić sobie na otwartą walkę z przeważającymi siłami regularnej
armi rosyjskiej. Grupy partyzantów atakowały tyły oddziałów wroga,
z zaskoczenia i najczęściej na terenie lasów, w których po potyczne
można było się rozporuszyć i ukryć. Partyzanci osiągneli wprawdzie drobne sukcesy ,
ale wobec przewagi przeciwnika ich klęska była nieunikniona.Aby ułatwić sobie
rozprawę z powstaniem,car pozbawił powstańców wsparcia ze strony chłopów,
ogłaszając uwłaszczenie.Opór ostatnich oddziałów trwał do jesieni 1864 roku.