Dopasuj odpowiedzi:
(W nawiasach numery)

bar i molibden (...)
miedź (...)
jod (...)
cynk (...)
fluor (...)
żelazo (...)
mangan (...)

1. Szybsze gojenie
2. Wzrost kości
3. Szkliwo
4. Enzymy roślinne
5. Niezbędna w oddychaniu
6. Tarczyca
7. Hemoglobina i krew

1

Odpowiedzi

2010-03-11T15:56:10+01:00
Bar i molibden (5)
miedz(1)
jod(6)
cynk(2)
fluor(3)
żelazo(7)
mangan(4)