1) Ustal wzór sumaryczny chlorku metalu, znajdującego się w 2. grupie układu okresowego, o masie cząsteczkowej 111 u.Odpowiedź: .........................................................

2) Ustal wzory sumaryczny i strukturalny tlenku pierwiastka czterowartościowego o masie cząsteczkowej 239 u.Odpowiedź: ............................................................

Bardzo proszę o pomoc! Bo nie rozumiem tych wzorów strukturalnych itp. Piszcie obliczenia, jeśli będą potrzebne, a nie same odpowiedzi! Daję NAJ!!! :)

2

Odpowiedzi

Odp:1
Chlor w chlorkach jest jednowartościowy. Metal w tym zadaniu jest dwuwartościowy, ogólny wzór tego związku:
XCl₂
X - metal z zadania

Mamy tutaj dwa atomy chloru, więc trzeba masę atomową-chloru (35,5u) pomnożyć razy dwa.
35,5u*2 = 71u
111u - 71u = 40u

Metalem z zadania jest wapń . Więc wzór tego chlorku będzie wyglądał tak:
CaCl₂

Zad 2
Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy. Metal z zadania czterowartościowy. Więc wzór ogólny tego związku będzie wyglądał tak , że zamias chloru będzie tlen:
XO₂
X - pierwiastek z zadania

Są tu dwa atomy tlenu, wiec masę atomową tlenu (16u) pomnożymy razy 2.
16u*2 = 32u
239u - 32u = 207.

Pierwiastkiem z tego zadania jest ołów, gdyż on posiada masę 207u. Wzór tego tlenku:
PbO₂
106 4 106
Najlepsza Odpowiedź!

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mCl=35,5u
MCl₂=111u
M+2*35,5=111
M=111-71
x=40u
Szukanym metalem jest wapń (Ca)
Wzór ma postać CaCl₂

2.
mO=16u
MO₂=239u
M+2*16=239
M=239-32
M=207u
Szukanym metalem jest ołów (Pb)
Wzór ma postać PbO₂
Jego wzór strukturalny: O=Pb=O
188 4 188