A)Ile soli trzeba wsypać do 1,8kg wody, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?

b)Ile wody należy dodać do 2kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać solankę dwuprocentową?

c)Ile soli należy dosypać do 9kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?

d)Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?

2

Odpowiedzi

2010-03-11T14:47:13+01:00
A) ilosc soli przed= ilosc soli po
x-ilosc dosypanej soli

x=10%(1,8+x)/*100
100x=10(1,8+x)
100x=18+10x
100x-10x=18
90x=18/:90
x=0,2 [kg]

b)x-ilosc dolanej wody
5%*2=2%(2+x)/*100
5*2=2(2+x)
10=4+2x
-2x=-10+4
-2x=-6/:(-2)
x=3

c)x-ilosc dosypanej soli
5%*9+x=10%(9+x)/*100
5*9+100x=10(9+x)
45+100x=90+10x
100x-10x=90-45
90x=45/:90
x=0,5

d) x-masa syropu na poczatku
30%x=20%(20+x)/*100
30x=20(20+x)
30x=400+20x
30x-20x=400
10x=400/:10
x=40
35 4 35
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T15:06:39+01:00
A)
x=0,1(1,8+x) = 0,18+0,1x
x-0,1x=0,18
0,9x=0,18
x=0,2kg

b)
2*0,95+x=0,98(2+x)
1,9+x=1,96+0,98x
x-0,98x=1,96-1,9
0,02x=0,06
x=3kg

c)
0,05*9+x=0,1(9+x)
0,45+x=0,9+0,1x
x-0,1x = 0,9-0,45
0,9x=0,45
x=0,5kg

d)
0,3x=0,2(x+20)
0,3x=0,2x+4
0,3x-0,2x = 4
0,1x = 4
x = 40kg
x+20kg = 40kg+20kg = 60kg
w razie pytań lub wątpliwości, napisz
29 3 29