We wszystkich zadaniach oznacz niewiadoma i dowolna literą,zapisz informacje związane z tą niewiadomą, a następnie ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie.

1.
a) Suma trzech liczb wynosi 378. Druga liczba jest dwa razy większa niż pierwsza, a trzecia trzy razy większa niż druga. Znajdź te liczby.
b) Suma trzech liczb wynosi 154. Druga liczba jest trzy razy mniejsza niż pierwsza, a trzecia liczba jest dwa razy większa niż pierwsza liczba powiększona o 7. Znajdź te liczby.

2. Staszek ma dwa razy więcej pieniędzy niż Janek. Gdyby Staszek dał Jankowi 85zł, to mieliby tyle samo. Ile pieniędzy ma Staszek, a ile Janek?

1

Odpowiedzi

2010-03-11T14:55:30+01:00
X
Y=2X
Z=3*(2X)

X+Y+Z=378
X+2X+(3*(2X))=378
X+2X+6X=378
9X=378 /9
X=42

Y=84
Z=252