Interpytacja wierszu "Odys"
(O Czym jest wierz)

Wiersz Odys:
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem
Co Wraca Do Itaki

Prosze O Odpowiedz Do 20.00

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T14:36:15+01:00
Podmiotem lirycznym wiersza L. Staffa ,,Odys” jest dojrzały człowiek, który pragnie podzielić się z innymi swoim doświadczeniem życiowym. Kieruje do nas przesłanie. Wiersz należy do liryki apelu. Dominują w nim metafory: a. ,,drogi proste” – życie bez problemów, łatwe, dobre dni; b. ,,manowce” – błędy, cierpienie, trudności życiowe, przeszkody; c. ,,naprzód iść” – zdobyć się na optymizm, nie poddawać się; d. ,,kamień z napisem” – płyta nagrobna, grobowiec; e. ,,Odys” – każdy z nas, gdyż życie człowieka jest podobne do wędrówki; f. ,,Itaka” – raj, powrót do Stwórcy, osiągnięcie zbawienia. Staff zastosował wiersz zbliżony do sylabicznego – występuje w wersach prawie taka sama liczba sylab. Dodatkowym składnikiem rytmu są rymy dokładne, żeńskie, występujące w co drugim wersie. Nadaje to wierszowi prawie regularną, spokojną melodię, podobną do rytmu oddechu człowieka uspokajającego się po płaczu.