Odpowiedzi

2010-03-12T15:19:39+01:00
1) W czasie Rzeczypospolitej Obojga Narodów polskie społeczeństwo czuło się wyższe. Obyczaje i język polski nabierał coraz większego znaczenia. Szlachta dalej się bogaci co powoduje ucisk chłopów. Polska zostaje zmuszona do większego wysiłku militarnego na wschodzie.

2)Włoszczyznę czyli warzywa itp...
3 3 3