1.Usuń naawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
a)5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+-8x
b)-5x+(-2y+4x)-7x-8y)-x+(2-6y)
c)-9z-(4-3z)-8y-(-7+8y)+(-2y-7)

2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a)-3xy+3xy-(2xy³-xy) dla x=-1,y=2
b)-(-48a²+10a)-(-4a - a²) dla a=-1/7
c)-(12√c-c)+(-8c+13√c) dla c=4

3.Oblicz wartość liczbową wyrażenia
a)-y+8x-z-2x dla x=-2,y=6,z=-3
b)-8y-4z+x-y-2z+1 dla x=-0,5,y=-1,z=2
c)9y-(7y+x)+(6x-7y) dla x=-2,y=3
d)(6a-8b_0,7)-(6,9+a-5b)+1,8 dla a=0,2,b=0,1
e)1/2abc-(4ab+2abc)+(-bc+5ab) dla a=-2,b=1/2,c=-4

4.Usun nawiasy i wykonaj redukcje wyrazow podobnych.
a)4c-(3c+2)-10c
b)9y-(8-3y)+16
c)-(-5c-8)+6-9c-c
d)5(3z-7)-9(-8z-6)
e)7x-3(5x+2)-6(7+2x)

5.Wykonaj mnozenie i redukcje wyrazow podobnych.
a)5a+4(a-1)
b)4(2b+1/2)-6b
c)3x-0,2(1-2x)

POMOZCIE!!!!!!
BLAGAM!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-11T15:03:07+01:00
1.Usuń naawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
a)5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+-8x= 5x+2x-7-9x+3x-8-8x= -7x-15
b)-5x+(-2y+4x)-7x-8y)-x+(2-6y)=-5x-2y+4x-7x+8y-x+2-6y= -9x+2
c)-9z-(4-3z)-8y-(-7+8y)+(-2y-7)=-9z-4+3z-8y+7-8y-2y-7= -6z-4-18y

2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a)-3xy+3xy-(2xy³-xy) dla x=-1,y=2
-2xy³ +xy = -2 * (-1) * 2³ + (-1)*2 = 2*8 - 2 = 16-2=14
b)-(-48a²+10a)-(-4a - a²) dla a=-1/7
48a² -10a + 4a + a²= 49a² -6a = 49*(-1/7)² - 6*(-1/7) = 49 * 1/49 + 6/7 = 1+6/7
c)-(12√c-c)+(-8c+13√c) dla c=4
-12√c + c -8c + 13√c = √c -7c = √4 - 7*4 = 2-28=-26

3.Oblicz wartość liczbową wyrażenia
a)-y+8x-z-2x dla x=-2,y=6,z=-3
-y+6x-z = - 6 + 6 *(-2) -(-3) = -6 -12 + 3 = -15
b)-8y-4z+x-y-2z+1 dla x=-0,5,y=-1,z=2
-9y-6z+x+1 = -9 * (-1) - 6*2 + (-0,5) + 1 = 9 -12 -0,5+1=-2,5
c)9y-(7y+x)+(6x-7y) dla x=-2,y=3
9y-7y-x+6x-7y= -5y + 5x= - 5 * 3 + 5 * (-2) = -15 - 10 = -25
d)(6a-8b_0,7)-(6,9+a-5b)+1,8 dla a=0,2,b=0,1
6a-8b-0,7-6,9 -a+5b+1,8=5a-3b-5,8= 5* 0,2 - 3 * 0,1 -5,8 = 1 - 0,6 -5,8=-5,4
e)1/2abc-(4ab+2abc)+(-bc+5ab) dla a=-2,b=1/2,c=-4
1/2 abc - 4ab - 2abc -bc + 5ab= -1 i 1/2 abc +ab - bc = 1 i 1/2 *(-2)*(1/2)*(-4) + (-2) * 1 - 1*(-4) = 1 i 1/2 * 4 -2 +4 = 6-2+4=8


4.Usun nawiasy i wykonaj redukcje wyrazow podobnych.
a)4c-(3c+2)-10c= 4c-3c-2-10c=-9c-2
b)9y-(8-3y)+16=9y-8+3y+16 = 12y + 8
c)-(-5c-8)+6-9c-c=5c+8+6-10c=-5c+14
d)5(3z-7)-9(-8z-6)=15z - 35 +72z+54= 87z+19
e)7x-3(5x+2)-6(7+2x)= 7x-15x-6-42-12x= -20x -48

5.Wykonaj mnozenie i redukcje wyrazow podobnych.
a)5a+4(a-1)= 5a+4a-4=9a-4
b)4(2b+1/2)-6b= 8b+2-6b=2b+2
c)3x-0,2(1-2x)=3x -0,2 + 0,4x= 3,4x - 0,2
1 1 1
2010-03-11T15:13:16+01:00
1.Usuń naawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
a)5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+(-8x)=5x+2x-7-9x+3x-8-8x=-7x-15
b)-5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2-6y)=-5x-2y-4x-7x+8y-x+2-6y=-7x+2
c)-9z-(4-3z)-8y-(-7+8y)+(-2y-7)=-9z-4+3z-8y+7-8y-2y-7=12z-18y-4

2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a)-3xy+3xy-(2xy³-xy) dla x=-1,y=2
-3xy+3xy-2xy³-xy= -2xy³-xy
-2*1*2³-1*2=-2*1*8-2=-16-2=-18
b)-(-48a²+10a)-(-4a - a²) dla a=-¹/₇
48a²+10a+4a+a² = 49a²+14a
49*(-¹/₇)²+14*¹/₇ = 49*¹/₄₉+2 = 1+2=3
c)-(12√c-c)+(-8c+13√c) dla c=4
-12√c+c-8c+13√c = √c-7c
√4-7*4 = 2-28 = -26

3.Oblicz wartość liczbową wyrażenia
a)-y+8x-z-2x dla x=-2,y=6,z=-3
-y+8x-z-2x=-y+6x-z
-6+6*(-2)-(-3) = -6-12+3=-15
b)-8y-4z+x-y-2z+1 dla x=-0,5,y=-1,z=2
-8y-4z+x-y-2z+1 = -9y-6z+x+1 = -9*(-1)-6*2-0,5+1=9-12-0,5+1=-2,5
c)9y-(7y+x)+(6x-7y) dla x=-2,y=3
9y-(7y+x)+(6x-7y) = 9y-7y-x+6x-7y = -5y+5x
-5*3+5*(-2) = -15-10=-25
d)(6a-8b-0,7)-(6,9+a-5b)+1,8 dla a=0,2,b=0,1
6a-8b-0,7-6,9-a+5b+1,8 = 5a+3b-5,8
5*0,2+3*0,1-5,8 = 1+0,3-5,8=1,3-5,8=-4,5
e)½abc-(4ab+2abc)+(-bc+5ab) dla a=-2,b=½,c=-4
½abc-4ab-2abc-bc-5ab = -1½abc-9ab-bc
-1½*(-2)*½*(-4)-9*(-2)*½-½*(-4) = 1¼+9+2=11¼
4.Usun nawiasy i wykonaj redukcje wyrazow podobnych.
a)4c-(3c+2)-10c = 4c-3c+2-10c = -9c+2
b)9y-(8-3y)+16 = -y-8+3y+16 = 2y+8
c)-(-5c-8)+6-9c-c = 5c+8+6-9c-c = -5c+14
d)5(3z-7)-9(-8z-6) = 15z-35+73z+54 = 88z-19
e)7x-3(5x+2)-6(7+2x) = 7x-15x-6-42-12x=-20x-48

5.Wykonaj mnozenie i redukcje wyrazow podobnych.
a)5a+4(a-1) = 5a+4a-4=9a-4
b)4(2b+½)-6b =8b+2-6b = 2b+2
c)3x-0,2(1-2x) = 3x-0,2+0,4x=3,4x-0,2