Zad 1.
Dziedziną funkcji y = 5 - 2x jest zbiór liczb rzeczywistych.

- Określ przeciwdziedzinę tej funkcji
- Oblicz wartość funkcji dla argumentów: -3, 0
- Oblicz, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 1, a dla jakiego wartość 100

Zad 2.
Dziedziną funkcji y = 3x + 5 jest zbiór liczb rzeczywistych. Sprawdź, czy punkt o podanych współrzędnych należy do wykresu tej funkcji.

a) ( 0,5) b) (-1, 3) c) (3,14) d) (-55, -155)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T14:51:45+01:00
Zad 2
y = 3x + 5
a) (0;5)
0 podstawiasz za x 5 za y
5 = 3 * 0 + 5
5=5 punkt należy do wykresu tej funkcji

b) (-1;3)
3 = 3 * (-1) + 5
3 = -3 + 5
3 = 2 punkt nie należy

c) (3;14)
14 = 3 * 3 + 5
14 = 9 + 5
14 = 14 pnkt nalezy

d) (-55;-155)
-155 = 3 * (-55) + 5
-155 = -165 + 5
-155 = -160 punkt nie należy
5 2 5