Sformułuj kilka zasad dotyczących właściwego postępowania w szkole

3
1 Nie biegać na przerwach .
2 Nie wygłupiamy się
3 Nie śmiecimy .
4 Nie przeszkadzamy nauczycielom na lekcji .
5 Słuchamy nauczyciela.
6 Staramy się odrabiać zadania
7 Nie kradniemy np. ( pieniędzy ) coś co jest twoje
8 Staramy się wytłumaczyć słabszym np ( matematyke )
9 Nie grac na telefonach w szkole
10 Nie przynosimy nic potrzebnego do szkoły np ( papierosty )

Odpowiedzi

2010-03-11T14:52:43+01:00
Nie należy biegać po korytarzu w czasie przerw.
Nie wdajemy sie w bójki.
Bronimy młodszych i słabszych.
W czasie lekcji nie przeszkadzamy nauczycielom i uczniom.
Czas przerwy wykorzystuj na zabawę.
Nie niszczymy niczego co się znajduje w szkole.
Nie używamy wulgarnych słów.
11 3 11
2010-03-11T14:52:55+01:00
1. Zachwuj się grzcznie
2. Być miłym dla wszystkich
3. Być grzecznym na lekcjach
4. Nie bić się na przerwach
5. Starać się o jak najlepsze oceny
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T15:00:24+01:00
1. Nie biegać na przerwach.
2.Nie bić innych
3.Po lekcji zostawić swoje miejse pracy, takie, jakie je zastałeś.
4.Słuchać uważnie nauczycieli.
5.Nie śmiecić na korytarzu.
6.Nosić odpowiedni strój szkolny.
7.ładnie wyrażać się do innych.
8.Spłukiwać wodę w toalecie.
9.Myć ręce po wyjściu z toalety.
10.ronić słabszych.
11.Pomagać innym w trudnościach.
12.Przepraszać za spóźnienie się na lekcje.
13.Dawać innym dobry przykład.
14.Przepraszać za błędy.
15.Systematycznie i sumiennie odrabiać zadania domowe.
16.Przyznawać się do błędu.
17.Nie niszczyć mienia szkoły.
18. Informować nauczyciela o braku zadania przed lekcją.
19.Systematycznie przynosić wychowawcy usprawiedliwienia.
20.Przynosić do szkoły potrzebne materiały.
16 4 16