Krawędź jednego sześcianu równa się 6 cm, a krawędź drugiego jest 3 razy krótsza Oblicz objętość obu sześcianów. ile razy objętość pierwszego sześcianu jest większa od objętości drugiego sześcianu ?
zad.2
prostopadłościan o wymiarach 8cm,3cm i 9cm ma objętość równą
objętości pewnego sześcianu .Oblicz długość krawędzi i pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T15:01:35+01:00
Zad.1
1 sześcian:
a=6cm
v=a³
v=6³=216 cm³

2 sześcian
a=6cm:3=2cm
v=a³
v=2³=8cm³

216:8=27

odp.Objętość pierwszego sześcianu wynowi 216 cm³, a drugiego 27cm³.
Objętość pierwszego sześcianu jest 27 razy większa od objętości drugiego sześcianu.

zad2

b=3cm
c=9cm
v=a*b*c
v=8*3*9=216cm³

x³=216cm³
x=6, (bo 6 do potęgi trzeciej równa się 216)p=6*a²

p=6*6²=6*36=216cm²

odp. krawędz tego sześcianu ma 6 cm , a pole tego sześcianu wynosi 216 cm²

:P
5 5 5