Zad 1
Rozwiąż nierówności 8(1-x > (jest równe ) 7
/
zad2
Rozwiąż nierówności i wskaż liczby naturalne spełniające obie nierówności

b) 2(x+3)> 14 - 2x i 3(-x-3)> -27

zad 3

Rozwiąż nierówności ;
a) 3-y < 5 + y- 2y=
b) 5(2x+3) > 2(x-3) +x

2

Odpowiedzi

2010-03-11T15:08:56+01:00
Zad 2
2(x+3)> 14 - 2x
2x + 6 > 14 - 2x
2x + 2x > 14 - 6
4x >8 / 4
x > 2

3(-x-3)> -27
-3x - 9 > -27
-3x > -27 + 9
-3x > -18 / (-3)
x < 6

zad 3
a) 3-y < 5 + y- 2y
-y - y + 2y < 5 - 3
0 < 2 nierówność nie ma rozwiązania

b) 5(2x+3) > 2(x-3) +x
10x + 15 > 2x - 6 + x
10x - 2x - x > -6 - 15
7x > -21 / 7
x > -3
2010-03-11T15:20:58+01:00
1.8(1-x)>( równa się) 7
8-8x> (równa się) 7/ -8
-8x> ( równa się) -1/podzielić przez -8
x< jedna ósma

2.2(x+3)>14-2x
2x+3> 14- 2x / +2x
4x+3> 14/ -3
4x>11/ podzielić przez 4
x> 2 i trzy czwarte

3(-x-3)> -27
-3x- 3> -27 /+3
-3x> -24 / podzielić przez -3
x < 8

3. 3-y < 5+ y - 2y
3-y< 5-y /+y
3<5

5(2x +3)> 2(x-3) +x
10x+15> 2x-6 +x
10x+15>3x-6 /-3x
7x+15>-6 /-15
7x> -21 / podzielić przez 7
x> -3