Fragmenty tekstu
są na zdjęciu
w załączniku.

Znajdź we fragmencie pisma świętego słowa, które mówią, że Józef rozpoznał w swoim życiu Boże prowadzenie. Uzasadnij na podstawie tekstu odnowienie Bożego planu zbawienia, że w życiu Józefa wypełnił się boży plan zbawienia.

Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2009-10-24T10:53:33+02:00
"Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami"
"...aby wam zapewnić następców(...)abyście przeżyli..."
W zyci Józefa wypełnił się boży plan,bo Józef zaufał Bogu bezgranicznie Mu wierzył doprowadził do zjednania swoich braci z pomocą bożą madrze i sprawiedliwie rządzi krajem.
10 4 10