1.Cena bluzki wynosiła 68zł.W ciągu roku cena została obniżona dwukrotnie: najpierw o 10%,a następnie o 20%.Ile kosztuje bluzka po obu obniżkach?

2.Liczba 120 jest przybliżeniem z nadmiarem pewnej liczby .Błąd bewzględny tego przybliżenia wynosi 2,8.Oblicz błąd względny tego przybliżenia

2

Odpowiedzi

2010-03-11T15:00:08+01:00
Zad1
Cena bluzki przed obniżką 68zl
Cena bluzki po pierwszej, 10% obniżce 68zl*0,9=61,2zl
Cena bluzki po drugiej, 20% obniżce 68zl*0,9*0,8=61,2zl*0,8=48,96zl

Bluzka po obniżkach kosztuje 48,96 zł.

zad2
Z podanych informacji wynika, że przybliżana liczba to
120 − 2,8 = 117,2

Zatem błąd względny wynosi
2 ,8 28 7 ------ = ----- = ---. 11 7,2 1 172 293


1 4 1
2010-03-11T15:01:12+01:00
Cena bluzki 68 zł
68 - (68*10%) = 68 - 6,80 = 61,20 zł
61,20 - (61,20*20%) = 61,20 - 12,24 = 48,96 zł
3 4 3