Oblicz wartości liczbowe wyrażeń
(x do potęgi 6 podzielić x do potęgi4)do potęgi 5 razy x do potegi2 pod kreską(dzielenie taka kreska) x *x5 dla x= minus jedna druga

(y do potęgi czwartej razy y do potegi drugiej)do potęgi 3 podzielić na y do potęgi 12
_________________
y do potęgi drugiej razy y dla y= -jedna trzecia
2.Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka;
pierwiastek z 72
pierwiastek z 18
pierwiastek sześcienny z 32
pierwiastek sześcienny z 250
pierwiastek z 27
pierwiastek z 98
pierwiastek sześcienny z 48
pierwiastek sześcienny z 54
3.Oblicz;]

3 razy jedna druga do potęgi minus 2 odjąć minus cztery razy jedna trzecia do potęgi minus 1 + dwie trzecie do potęgi minus 2 podzielić jedna czwarta do potęgi 2

5 razy dwie trzecie do potęgi minus 1 + 2 razy jedna piąta do potęgi minus 2 + dwie trzecie do potęgi minus 2 podzielić jedną czwartą do potęgi 2

[(jedna druga do potęgi minus 2 odjąć pierwiastek z 2 i jedna czwarta razy (minus 1 i jedna trzecia )] podzielić na minus 3 do potęgi minus 3

[(jedna druga do potęgi minus 2 odjąć pierwiastek z 1 i 9 szesnastych podzielić na (minus 1 i jedna czwarta do potęgi 2)] podzielić na jena druga do minus 3
4.Czy liczba 3do potęgi 9+3 do potęgi 10 i 3 do potęgi 11 jest podzielna przez 13??
wskazówka wyłącz przed nawias wspólny czynnik;]

1

Odpowiedzi

2009-10-24T14:20:06+02:00
1. Oblicz wartości liczbowe wyrażeń
[(x⁶:x⁴)⁵ * x²]/[x¹ *x⁵]=x¹⁰/x⁶=x⁴
(-½)⁴=1/16

[(y⁴ *y²)³:y¹²]/[y²*y¹]=[y¹⁸:y¹²]/y³=y⁶/y³=y³
(-⅓)³=-1/27


2.Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka;
√72=6√2
√18=3√2
∛32=2∛4
∛250=5∛2
√27=3√3
√98=7√2
∛48=3∛6
∛54=3∛2


3.Oblicz
a) 3*½⁻²-(-4)*⅓⁻¹ + ⅔⁻²:¼² = 3*4+12+9/4:1/16 = 12+12+36 = 60

b) 5*⅔⁻¹ + 2 * ⅕⁻² + ⅔⁻² : ¼² = 7,5+12,5+9/4:1/16=20+36 = 56

c) [(½⁻² - √ z 2¼ *(-1⅓)]: -3⁻³ = [4-√9/4*(-4/3]:(-1/27) = [4-3/2*(-4/3)]*(-27) = [4+2]*(-27) = 6*(-27) = -162

d) [(½⁻² - √1 i 9/16 : (-1¼²)] : ½⁻³ = [4-5/4:25/16]:8 = [4-⅘]:8 = 16/5:8 = ⅖


4.Czy liczba 3⁹+3¹⁰+3¹¹=3³⁰
3³⁰=205891132094649
7 4 7