Matematyka kl 6 .! Pomocy algebra .!
______________________________________________________________

Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych liczbę dwucyfrową, której:
a) cyfra dziesiątek jest x, a cyfrą jedności jest y: ........................
b) x jest cyfrą jedności a y jest cyfrą dziesiątek: .........................

Wskazówka: 64=6*10+4, 728=7*100+2*10+8

2

Odpowiedzi

2010-03-11T15:07:45+01:00
A.) np. 85=8x+5y ; 91=9x+1y
b.) np. 79=7y+9x ; 12=y+2x
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T15:08:17+01:00