1. Drzewo i pionowo wbity pal o dł. 15 dm rzucają o tej samej porze cień: pal-0,0005 km, drzewo-6000 mm. Oblicz wys. drzewa.
2. Na ile sześcianów o krawędzi równej 2 cm można przetopić sztabę metalu o objętości 560 cm³ ?
3. Suma kątów wpisanego i środkowego, opartych na tym samym łuku, wynosi 69(stopni). Oblicz miarę każdego z tych kątów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T14:04:59+01:00
1. Drzewo i pionowo wbity pal o dł. 15 dm rzucają o tej samej porze cień: pal-0,0005 km, drzewo-6000 mm. Oblicz wys. drzewa.
wys. drzewa.-x
15 dm /0,0005 km=x/6000 mm
15dm/5dm=x/6m
x=90/5 m
x=18 m
2. Na ile sześcianów o krawędzi równej 2 cm można przetopić sztabę metalu o objętości 560 cm³ ?
V sześcianiku=2³=8cm³
560:8=70 sześcianów
3. Suma kątów wpisanego i środkowego, opartych na tym samym łuku, wynosi 69(stopni). Oblicz miarę każdego z tych kątów.
x-kąt wpisany
2x-kąt środkowy (jest 2 razy większy)
x+2x=69
3x=69
x=23
2x=46
środkowy 46⁰
wpisany 23⁰