Odpowiedzi

2010-03-19T20:26:16+01:00
Kaukaz to pasmo górskie w zachodniej części Azji. Położone są pomiędzy Morzemm Czarnym i Morzem Kaspijskim. Mają około 1500 km długości i 110-180 km szerokości.Ich powierzchnia wynosi około 440 tys. km². Najwyższy szczyt Kaukazu to Elbrus (5642 m n.p.m). Kaukaz to górotwór fałdowy,który powstał w orogenezie alpejskiej. Tworzy zwart, wysokogórski łańcuch. Pomiędzy jego grzbietami leżą liczne doliny i kotliny. Na Kaukazie panuje klimat wysokogórski.Sieć rzeczna jest tu gęsta, wykorzystywana do celów energetycznych oraz do nawadniania. Występują tu liczne źródła mineralne.
Kaukaz jest zasobny w bogactwa naturalne, zwłaszcza w ropę naftową i gaz ziemny, węgiel kamienny, mangan, wolfram.
Znajduja się tu liczne ośrodki turystyczne i uzdrowiska tj: Soczi, Kisłowodzk, Piatigorsk, Żelaznowodzk, Przyelbrusie. Kaukaz jest stosunkowo gęsto zaludniony. Kaukaz zamieszkuje kilkaset różnych grup etnicznych.