1) Zakupiono szawkę w kwocie 120 zł. Po tygodniu obniżono cenę o 0,2. Za ile można było kupić szawkę po tygodniu .?

2) Pieszy pokonał drogę 2,2 km. w czasie 15 min. Jaką drogę pokona w ciągu 1h.

3) We wraku statku znaleziono skarb z monetami wśród 400 monet znajdujących się w skrzyni, 0,4 stanowiły monety srebrne, 1/4 monety części złote a pozostałe to monety miedziane. Ile monet miedzianych znajduje się w skrzyni .?

4) Prostokątna podłoga ma wymiary 7,5m x 8m. Jedna puszka lakieru kosztuje 18,50 zł. i starcza na pomalowanie 15 m/2. Ile trzeba kupić puszek.? Ile będą kosztowały puszki .?

Daje Najj .;**

2

Odpowiedzi

2010-03-11T15:31:51+01:00
Zad 1
120 - (120* 0,2) = 120 - 24 = 96
odp: po tygodniu można było kupić szafkę za 9 zł

zad 2
2,2 km w ciągu 15 min
1 godzina = 60 minut
2,2 km * 4 = 8,8 km
odp: w ciągu godziny pokona 8,8 km

zad 3
400 * 0,4 = 160 - monety srebrne
400 * 0,25 = 100 - monety złote
400 - 160 - 100 = 140 - monety miedziane

zad 4
7,5m * 8m = 60m2
60m2 / 15m2 = 4
odp: trzeba kupić 4 puszki

4 * 18,50 zł = 74 zł
odp: puszki będą kosztowały 74 złote
2010-03-11T15:34:12+01:00
Zad.1
120[zł]*0.8=96[zł];
1-0,2=0,8
Odp.Można kupić szafkę za 96[zł].
Zad.2
15[min]=0,25[h];
2,2[km] - 0,25[h];
x[km] - 1[h];
x=2,2/0,25=8,8[km].
Zad.3
Liczba monet srebrnych;
400*0,4=160 monet;
-liczba monet złotych;
400*0,25=100 monet,
-liczba monet miedzianych;
400-(160+100)=140 monet.
Zad.4
P=7,5*8=60[m2];
60[m2]/15[m2]=4-puszki;
Cena:
4*18,50[zł]=74[zł].