1. W którym roku został zawarty układ sikorski-majski i podaj 2 postanowienia tego układu.
2. Scharakteryzuj rolę związku patriotów polskich. Podaj nazwisko przywódcy tej organizacji.
3.W którym roku miała miejsce akcja "burza" oraz podaj pełną datę wybuchu powstania Warszawkiego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T15:33:45+01:00
1.w 1941r. postanowienia: stworzenie na terytorium ZSRR polskiej armii i pomoc wzajemna obu państw.
2. dowódcą był Zygmunt Berling i mieli pełnić rolę tak jakby armii broniącej naszego państwa.
3.w roku 1943 akcja "Burza" a powstanie warsz. 1 sierpnia 1944r
1 3 1