Przetłumacz tekst:<br />
<br />
Teenage emotional roller coaster<br />
Being a teenager isn&#39;t easy. There are a lot of emotional and physical changes that are all a natural part of growing up, but they can make life difficult.<br />
Often teachers and parents don’t understand teenagers, especially their problems of their or changes in mood. It’s difficult for teenagers to talk about their feelings. They often think that they’re the only person who feels the way they do. It helps to know that all teenagers have similar problems. Teenagers find that at the same time as they are changing emotionally, their bodies are growing and changing. Some teenagers are as tall as or taller than adults, but they can often still feel like children. They worry about their physical appearance and what their friends think about them and they don’t always know what to do or say.<br />
Janson, 16 from Hemel Hempstead<br />
I definitely think life isn’t easy as a teenager. We have to grow up too quickly. Sometimes I think it’s really exciting and there are lots of opportunities. Other times I feel it’s quite frightening. I often feel unsociable, and want to stay in my bedroom. My mum tries to talk to me, but I don’t think that she will understand.<br />
Jane, 16 from Birmingham<br />
I love being a teenager. I like the independence. I can go shopping with my friends, go to the cinema and cafés. It’s great. Sometimes I get worried about things, but I always talk to my mum about them. She’s someone who always listens and makes me feel better. My family and my home are still important to me. Home is a place where I can really relax.<br />

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • vm12
  • Początkujący
2009-10-25T21:04:00+01:00
Nastoletnia huśtawka emocjonalna.
Bycie nastolatkiem nie jest łatwe. Zachodzi wiele emocjonalnych i fizycznych zmian, które są naturalną częścią dorastania, ale mogą utrudnić życie. Często nauczyciele i rodzice nie rozumieją nastolatków, zwłaszcza ich problemów i zmian humoru/ów. Trudno jest nastolatkom mówić o swoich uczuciach. Często uważają, że są jedynimi osobami, które potrafią zrozumieć swoje uczucia. Pozwala to zrozumieć, że wszystkie nastolaki mają podobne problemy. Nastolatkowie odkryli, że w tym czasie kiedy zmieniają się emocjonalnie, ich ciało rośniei zmienia się. Niektórzy nastolatkowie są tak wysocy albo wyżsi od dorosłych, ale mogą się czasami dalej czuć jak dzieci. Martwią się o swój wygląd fizyczny, o to, co myślą o nich przyjaciele, nie zawsze wiedzą co zrobić albo co powiedzieć.
Jason, lat 16, z Hemel Hempstead
Jako nastolatek zdecydowanie uważam, że życie nie jest łatwe. Musimy zbyt szybko dorastać. Czasami uważam, że to jest naprawdę ekscytujące i że jest wiele okazji. Innym razem przeraża mnie to. Czasami czuję się nietowarzyski i wolę zostać w pokoju. Mama próbuje ze mną porozmawiać, ale uważam, że mnie nie zrozumie.
Jane, lat 16, z Birmingham
Kocham być nastolatkiem. Lubię niezależność. Mogę iśc na zakupy z przyjaciółmi, pójść do kina albo do kawiarni. To jest świetne. Czasami zaczynam się o coś martwić, ale mówię o tym mamie. Jest osobą, która mnie zawsze słucha i potrafi uczynić, że czuję się lepiej. Moja rodzina i mój dom jest dla mnie wciąż ważny. Dom jest miejscem gdzie naprawdę mogę odpocząć.
3 2 3