Odpowiedzi

2010-03-11T15:36:35+01:00
Nacjonalizm - postawa uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki.
szowinizm - głoszenie solidarności.
liberalizm - ideologia, kierunek polityczny.
konserwatyzm - niechęć do wszystkiego co obce.
socjalizm - ideologia społeczna.
komunizm - radykalny system ideologiczny.
ruch ludowy - sformułował się w zaborze austriackim.
chrześcijańska demokracja - nurt w myśli politycznej.
6 1 6
2010-03-11T15:38:48+01:00
Nacjlonalizm - postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki.
szowinizm - postać która głosi solidarność wszystkich grup społecznych wybranego narodu.
liberalizm - kierunek polityczny, mówiący że wolność jest najważniejsza.
konserwatyzm - umacnia wartości takie jak : religia,naród, własność prywatna,państwo, rodzina. (orientacja)
socjalizm - pojęcie odnoszące się do prób upowszechnienia świadczeń socjalnych i zmniejszenia nierówności społecznych.
komunizm - system ideologiczny, który jest odmianą socjalizmu.
ruch ludowy - dziś często powiązany z polityką rolną, w przeszłości związany także sprawami państwa.
chrześcijańska demokracja - zaistniał pod koniec XX w.
6 4 6