Napisz następujące wyrażenia algebraiczne :
a) suma iloczynu liczby x i 5 oraz liczby y
b) podwojona różnica liczb a i b
c) iloczyn sumy liczby x oraz liczby 6 i ich różnica
d) kwadrat sumy liczb a i x
e różnica liczby a i sześcianu liczby 3

2

Odpowiedzi

2010-03-11T15:30:41+01:00
Napisz następujące wyrażenia algebraiczne :
a) suma iloczynu liczby x i 5 oraz liczby y
5x + y

b) podwojona różnica liczb a i b
2(a-b)

c) iloczyn sumy liczby x oraz liczby 6 i ich różnica
(x + 6)(x - 6)

d) kwadrat sumy liczb a i x
(a + x)²

e różnica liczby a i sześcianu liczby 3
a - 3³
145 4 145
2010-03-11T15:30:54+01:00
A) suma iloczynu liczby x i 5 oraz liczby y
5x+y

b) podwojona różnica liczb a i b
2(a-b)

c) iloczyn sumy liczby x oraz liczby 6 i ich różnica
(x+6)(x-6)

d) kwadrat sumy liczb a i x
(a+x)²

e) różnica liczby a i sześcianu liczby 3
a-3³

Mam nadzieję, że pomogłem :)
267 2 267