Zad.1
Nazwij wyrażenia.
a) 1/2 xyz b) p + t + z c) c - d e) m/6
zad.2
Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych.
a) iloraz liczby 11 przez a, b) sumę liczb, 1/2 i e,
c) trzecią potęgę liczby b, c) róznicę liczby 7 i liczby b
zad.3
Sumę wyrazów podobnych zastąpią iloczynem.
a) m+m+m b) ab+ab+ab+ab c) x2 + x2

Za rozwiązanie serdecznie dziękujee;* PozDrawiam

1

Odpowiedzi

2010-03-11T15:35:39+01:00
1.a)iloczyn liczb x, y, z i 1/2
b) suma liczb p,t i z
c)różnica liczb c i d
d) iloraz liczby m i przez 6
2.
a) 11/a
b) 1/2+e
c) b³
d)7-b
3.
a)3m
b)4 (a+b)
c)2*2x=4x
32 4 32
A zrobisz e) m/6 w zadaniu pierwszym ?