Mam kilka pytań:
1) Który z ewangelistów najobszerniej opisuje Ostatnią Wieczerzę?

A teraz Quiz na temat Ewangelii św. Jana
1)Jaki był cel wysłania najwyższych władz religijnych Izraela do Jana Chrzciciela do Betanii?
a) oddanie mu czci jako Mesjaszowi
b)zaprosznie go na członka Wysokiej Rady
c) sprawdzenie jak można wyżyć ,odżywiając się tylko szarańczą i miodem
d) zapytanie jego samego czy jest Mesjaszem czy tylko prorokiem

Pyt. 2
z CZYJEJ INICJATYWY dokonał Jezus swojego pierwszego cudu , przemiany w wody i wino na weselu w Kanie Galilejskiej
a) z własnej
b)swjej Matki
c) pana młodegi
d) brak o tym wiadomości w Ewangelii

3)
Jaka była odpowiedz Jana dana wysłannikom z Jerozolimy ? :
a) wyniosłe milczenie
b)stwierdzenie że jest mesjaszem
c)Stwierdzenie że nie jest ani Masjaszem ani prorokiem a posłany został po to aby torować drogę Mesjaszowi , który już jest między ludżmi

A teraz inne pytanie ( nie o Ewangeli św, Jana , choć może ).. :
Który z Ewangelistów najobszerniej opisuje Ostatnią Wieczerzę ?
:)

1

Odpowiedzi

2010-03-11T16:33:36+01:00
1.SWIETEGO MATEUSZA
QWIZ
1.A
2.B
3.A
ŚWIETY MATEUSZ