A) a razy a razy (-1) razy b razy c=
b) (-m) razy (2m) razy n razy (-4)=
c) x do potęgi 3 razy y razy (-5) razy x razy 3 razy (-y) razy z=
d) 4 razy (-a) razy (-2ab) razy c razy (-b) razy (-jedna druga)=
e) (-jedna druga) razy (-jedna trzecia) razy x razy (-jedna czwarta)=
f) 6ab do potęgi drugiej razy c razy (-jedna szósta) razy (-2a) razy (-b)=

błaGam poMóżcie ! Potzrebne na jutroo ! ;]

2

Odpowiedzi

2010-03-11T16:04:15+01:00
2a razy -1 razy b razy c
-3m razy n razy -4


o to chodzi??
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:17:31+01:00
A) a × a × (-1) × b × c = a × (-1a) × b × c = -1a²bc
b) -m × (2m) × n × (-4) = -2m² × (-4n) = 8m²n
c) x³ × y × (-5) × x × 3 × (-y) × z = x³ × (-5y) × x × (-3y) × z =
= -5x³y × (-3xy) × z = 15x⁴y²z
d) 4 × (-a) × (-2ab) × c × (-b) × (-½) = 8a²b × (-bc) × (-½) =
= -8a²b²c × (-½) = 4a²b²c
e) (-½) × (-⅓) × x × (-¼) = ⅙ × (-¼x) = -¹/₂₄x
f) (6ab)² × c × (-⅙) × (-2a) × (-b) = 36a²b²c × ⅓a × (-b) =
= 12a³b²c × (-b) = -12a³b³c