Odpowiedzi

2010-03-11T15:51:48+01:00
D:
v₁=7,5m/s
v₂=60m/s
t=1,5h=90min=5400s
s=?

ze wzoru:
v=s/t
s=v*t

s₁=7,5m/s*5400s
s₁=40500m

1km=1000m
40500m=40,5km

s₂=60m/s*5400m
s₂=324000m

324000m=324km

40,5:324 = 1:8

Motocyklista przebędzie 8 razy dłuższą drogę.
2010-03-11T15:59:51+01:00
DANE:
vr=7,5m/s
vm=60m/s
t=1,5h=90min
s=?

wzór:
v=s/t
s=v*t
sr=7,5m/s*5400s
sr=40500m

40500m=40,5km

sm=60m/s*5400m
sm=324000m=324km

40,5:324 = 8

8 razy