Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T15:59:21+01:00
A) WS: O=O
WE: O :: O (dwie wspólne pary elektoronowe)
RW: wiązania kowalencyjne (niespolaryzowane)

b) WS: Br-Br
WE: Br .. Br (jedna wspólna para elektronowa)
RW: wiązania kowalencyjne (niespolaryzowane)

c) WS: Cl-O-Cl
WE: Cl .. O .. Cl (tlen tworzy po jednej wspólnej parze el. z każdym atomem chloru)
RW: wiązania kowalencyjne (spolaryzowane)

d) WS: Si=O=Si
WE: Si :: O :: Si (tlen tworzy po dwie wspólne pary el. z każym atomem krzemu)
RW: wiązania kowalencyjne (spolaryzowane)

e) WS: Cl-Mg-Cl
WE: Mg oddał 2 elektrony, a każdy z chlorów przyjął po 1 elektronie, teraz każdy z nich ma oktet walencyjny
RW: wiązania jonowe

f) WS: F-Al-F
|
F
(Al tworzy 3 wiązania, a F tworzy po 1 wiązaniu)
WE: Al oddał 3 elektrony, a każdy z atomów fluoru przyjął po 1 elektronie, teraz każdy z nich ma oktet walencyjny
RW: wiązania jonoweWS - wzór strukturalny
WE - wzór elektronowy
RW - rodzaj wiązań
305 3 305