Odpowiedzi

2010-03-11T18:55:08+01:00
A)różnica liczb 10 i kwadratu liczby x oraz sumy liczb 1 oraz iloczynu liczb 7 i x
b)suma kwadratu liczby przeciwnej do x oraz różnicy liczb 3 oraz iloczynu liczb 3 i x
c)suma liczb 1,5 oraz iloczynu liczby 3,5 oraz kwadratu x
d)?
e)różnicailoczynu liczby przeciwnej do 11 i kwadratu liczby x oraz różnicy liczby 2 i iloczynu liczb 9 i x
1 5 1
2010-03-11T19:41:49+01:00
A) y=10x²-7x+1
a=10, b=-7, c=1
Δ=b²-4ac
Δ= (-7)² - 4×10×1
Δ=49 - 40
Δ=9
Δ>0
√Δ=3
x₁ = -b-√Δ / 2a = 7 - 3 / 20 = 4/20 = 1/5
x₂ = -b+√Δ / 2a = 7 + 3 / 20 = 10/20 = 1/2
Z = {1/5 , 1/2}

b) y=-x²+3x-3
a = -1, b = 3, c= -3
Δ=b²-4ac
Δ= 3² - 4× (-1) × (-3)
Δ = 9 - 12
Δ = -4
Δ < 0
brak miejsc zerowych
Z = Ф

c) y= 3,5x²+1,5
a = 3,5 , b=0, c = 1,5
Δ=b²-4ac
Δ = 0² - 4 × 3,5 × 1,5
Δ = -21
Δ < 0
brak miejsc zerowych
Z = Ф

d) y=¾x²-½x+¼
a = 3/4, b = -1/2 , c = 1/4
Δ=b²-4ac
Δ = (-1/2)² - 4 × 3/4 × 1/4
Δ = 1/4 - 3/4
Δ = -1/2
Δ < 0
brak miejsc zerowych
Z = Ф

e) y=-11x²-9x-2
a = -11, b = -9, c = -2
Δ=b²-4ac
Δ = (-9)² - 4 × (-11) × (-2)
Δ = 81 - 88
Δ = -7
Δ < 0
brak miejsc zerowych
Z = Ф
1 5 1