Wykreśl w każdym z poniższych zestawów jedno wydarzenie niepasujące do pozostałych. Następnie wpisz nazwę ery, do której odnosi się większość wydarzeń wymienionych w zestawie.
a) Orogeneza hercyńska, pojawienie się roślin lądowych, rozpad Pangei, powstanie pokładów węgla kamiennego. ............
b) Rozwój ssaków, orogeneza kaledońska, zlodowacenia, powstanie Morza Bałtyckiego. ...........
c) Pojawienie się gadów, występowanie amonitów w morzach, rozpoczęcie orogenezy alpejskiej, powstanie wapieni. ..........

1

Odpowiedzi

2010-03-11T16:52:49+01:00
A)Nie pasuje rozpad Pangei (to nastąpiło w mezozoiku w okresie jurajskim), a reszta wydarzeń miała miejsce w paleozoiku
b) Nie pasuje orogeneza kaledońska (miała miejsce w paleozoiku), pozostałe elementy odnoszą się do ery kenozoicznej
c) Nie pasuje pojawienie się gadów (pojawiły się w paleozoiku w okresie karbonie), reszta odnosi się do ery mezozoicznej
27 4 27