Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:47:33+01:00
Wyżyna Śląska: przemysł wydobywczy, elektryczny, hutniczy, chemiczny, elektromaszynowy
Wyżyna Krakowsko- Częstochowska: przemysł włókienniczy, odzieżowy
Niecka Nidziańska: region słabo uprzemysłowiony, przemysł mineralny
Wyżyna Kielecko-Sandomierska: elektromaszynowy, samochodowy
Wyżyna Lubelska z Roztoczem: przemysł wydobywczy
3 1 3