Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:03:43+01:00
Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: prawo wydane osobie fizycznej lub prawnej do zabronienia innym osobom fizycznym lub prawnym zarobkowego bądź zawodowego użytkowania danego wynalazku bądź wynalazków (będących przedmiotem patentu).

Slums to dzielnica miasta zamieszkana przez biedotę (najczęściej imigrantów lub przybyszy z terenów wiejskich). Dzielnice tego typu są najbardziej powszechne w wielkich aglomeracjach Trzeciego Świata (np. w Afryce, Indiach, czy Ameryce Południowej).
2010-03-11T16:04:40+01:00
Slumsy- dzielnice wielkich miast o bardzo niskim standardzie życia, składające się z prowizorycznych budowli i ruder, zamieszkane przez biedotę, często poszukujących pracy przybyszów z biednych terenów wiejskich.

Patent jest formą ochrony wynalazku.
2010-03-11T16:05:34+01:00
Slumsy-dzielnice zamieszkiwane przez biednych ludzi
patent-prawo wydane osobie do zabronienia innym osobom użytkowania wynalazku lub wynalazków