W Spółdzielni Mieszkaniowej "Klon" ustalono, że czynsz za mieszkanie będzie obliczany ze względu na jego powierzchnię i liczbę zameldowanych osób.
za 1m² powierzchni: eksploatacja - 1,5 zł, sprzątanie i oświetlanie klatki schodowej - 0,25 zł, opłata za grunt - 0.17 zł.Za każdą zameldowaną osobę w mieszkaniu : za ciepła wodę 15,75 zł, za zimną wodę 18,73 zł, wywóz śmieci 4,92 zł. Jaki czynsz mięsięczny zapłaci czteroosoba rodzinka zajmująca mieszkanie o powierzchni 58m²?

2

Odpowiedzi

2009-10-24T11:27:37+02:00
Eksploatacja- 58*1.5=87zł
sprzątanie klatki schodowej- 58*0.25=14.5zł
opłata za grunt- 58*0.17=9.86zł
za ciepłą wodę- 4*15.75=63zł
za zimną wodę- 4*18.73=74.92zł
za wywóz śmiec- 4*4.92=19.68zł

razem=268.96zł
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T11:33:36+02:00
Eksploatacja:
58(m2) * 1,5(zł) = 87zł
Sprzątanie i oświetlanie klatki schodowej:
58(m2) * 0,25(zł) = 14,50zł
Grunt:
58(m2) * 0,17(zł) = 9.86zł
Ciepła woda:
4 * 15.75(zł) = 63zł
Zimna woda:
4 * 18,73(zł) = 73,92zł
Wywóz śmieci:
4 * 4,92(zł) = 16,68zł
Łączny czynsz:
87+14,50+9,86+63+73,92+16,68=265,14(zł)
Odp.: Łączny czynsz wynosi 265.14zł.
1 3 1