Prosze na odpowiedzenie na poniższe pytania :

Kim jest Obiecany Zbawiciel?
Co Świadczy że Jezus Chrystus jest Bogiem
Co mówi nam że Jezus Chrystus jest prawdziwym Człowiekiem
Co to jest kościół A...B...C...
kto i jak założył kościół
Kto jest widzialną i niewidzialną głową kościoła
Przez kogo P.Jezus umacnia i ożywia kościół
kim jest Duch Święty
Kiedy i Gdzie Duch Święty Zstąpił na apostołów
Kiedy na nas zstępuje duch Świety
Kim są biskupi
Jak się nazywają biskupi Świdniccy
Co to jest Sakrament
Ile mamy i jak je dzielimy sakramenty Św
Co to jest Chrzest
Co to jest Bierzmowanie
Wymien dary ducha swietego
Co to jest najświętszy sakrament
Co to jest Msza Święta
Co to jest sakrament Pokuty
Kiedy pan jezus ustanowił sakrament pokuty
Komu P.jezus zostawił władzę odpuszczenia grzechó
wymien piec warunkow sakramentu pokuty
co to jest namaszczenie chorych
co to jest kaplanstwa

1

Odpowiedzi

2010-03-11T16:23:43+01:00
1. Jezusem
2. To, że uzdrawiał chorych, dokonywał cudów, zmartwychwstał
3. a- wspólnota ludzi modlących się b- budowla w której gromadzą się wierni
4 Jezus
5 widzialna- ksiadz biskup papież niewidzialna- Bóg
6.