1. Wypisz cechy bakterii, które pozwalają im na zasiedlenie podanych środowisk życia.
a) skóra, drobiny kurzu,różne przedmioty
b) wnętrze organizmu
c) gorące źródła.

2. Uzupełnij zdania..
Proces oddychania dostarcza bakteriom...... niezbędnej do życia. Jako jedyne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo, jak i beztlenowo.Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału....... . Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji ........... , .............. i ............. . Ze względu na sposób odżywiana bakterie dzielą się na samożywne i ....... . Bakterie ...... czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają .............. .

1

Odpowiedzi

2009-10-24T11:36:32+02:00
Na pierwsze nie wiem ;)


ale zdania uzupełnie ;P

Proces oddychania dostarcza bakteriom ENERGII j do życia. Jako jedyne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo, jak i beztlenowo.Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału TLENU Bakterie oddychające w Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji .serów,jogórtów i kefirów . Ze względu na sposób odżywiana bakterie dzielą się na samożywne i cudzożywne Bakterie cudzożywne czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają fotosyntezę.


prosze ;*
14 3 14