Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:14:07+01:00
1 Uchwala ustawy
2 Ma udział w powoływaniu i odwoływaniu organu państwa( Rządu, Trybunału Konstytucyjnego, krajowej radiofonii i telewizji, prezesa NIK-u, Rzecznika Praw Obywatelskich)
3 Sprawuje kontrole nad działalnością rządu i innych organów
4 Może zarządzić referendum
5 Może podjmować uchwały o stanie wojny i zawarcia pokoju
6 Może upoważnić Rząd i Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń z mocą uchwały.

1 5 1