Odpowiedzi

2009-12-21T23:49:18+01:00
Powinniśmy wspierać ekologów w ich działaniach polegających na wywieraniu nacisku na rządy poszczególnych państw.
- Wspierając akcję sadzenia szybkorosnących drzew, ratujemy następne części lasów przed wyrębem
- Można też świadomie zrezygnować z wykorzystywania twardego drewna pochodzącego z lasów tropikalnych.
6 3 6
2009-12-21T23:48:26+01:00
Co sekundę znika las równy powierzchni 2 boisk piłkarskich.
ograniczyć wycinanie drzew
pisać petycje do wielkich korporacji
zakładać organizacje odpowiedzialne za ochronę środowiska
zużywać mniej papieru
sadzić nowe drzewa w miejsce wyciętych
9 3 9