ZAD.1
W klasach pierwszych będzie o 12 uczniów mniej niż w klasach drugich i półtora raza mniej niż w trzecich. Jeżeli przez "x" oznaczymy liczbę uczniów w klasach pierwszych, to łączną liczbę uczniów możemy opisać wyrażeniem:
A01,5(x-12) B)3,5x-30
C)3,5x=12 D)3,5x-12
I MUSZĘ JESZCZE OBLICZYĆ TO WYRAŻENIE, KTÓRE JEST PRAWDZIWE!
ZAD.2
Liczba uczniów w klasie Piotra spełnia równanie: 4-2(x-6)=x-50. Ile osób będzie się uczyło z Piotrem?
ZAD.3
Od września do szkoły będzie uczęszczało 250 uczniów, z czego 57,2% to chłopcy. Uzupełnij zdanie: Do szkoły będzie uczęszczało .....chłopców.
Z OBLICZENIAMI

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:39:52+01:00
Zad 1.
1 klasa = x
2 klasa = x+12
3 klasa = 1,5x
x + x + 12 + 1,5x = 3,5x + 12

Zad 2.
x = lb. osób które będą się uczyły z Piotrem.
4 - 2(x - 6)= x - 50
4 - 2x + 12 = x - 50
4 + 50 +12 = x +2x
66 = 3x /:3
33 = x

zad 3.
57,2 % * 250 = 57, 2 / 100 *250 = 572 / 100 * 25 = 5,72 * 25 = 143
Odp: Do szkoły będzie uczęszczało 143 chłopców
2 4 2