Zad.1Podane liczby ponumeruj znakami rzymskimi w kolejności od najmniejszej do największej (na poniższym obrazku 030)


Zad2.Z podanych liczb (na obrazku 2)wpisz w kolejności od najmniejszej do największej:
a)Liczby naturalne:
b)Liczby całkowite: (obraz 032)Zad3.Uzasadnij że podane liczby są liczbami wymiernymi _ przedstaw je w postaci ilorazu liczb całkowitych.:
A)-7=-7/1
b)3=.....
c)2 ½=...
d)-1,5=...
e)-6,7=...
f)2,28=
g)1=
h)0=


Zad4.Wpisz T(tak) lub n (nie) (obraz 036)

Zad.5Podaj po cztery przykłady liczb:
a)całkowitych,które nie są naturalne:..............................
b)wymiernych,które nie są całkowite:.............................
c)wymiernych,które nie są dodatnie:..............................

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T16:28:56+01:00
Zad 1
-0.003
-9.1
-8.45
-7.9
-1 1/12
-7/8
-1/4
-1/2
1/50
1/3
5/6

Zad2
-44
-6 5/8
-3
-2.01
-1
0
1
2.01
5
7