Samochód wyjechał z Barmowa i jechał do Brzezin ze Srednią prędkością 50 km/h. W tym samym czasie wyjechał samochód do Brzezin i jechał do Barmowa ze średnią prędkością 60km/h . Miejscowości są oddalone od siebie o 275km .
a)Po jakim czesie i w jakiej odległości od miast miną się samochody ?
b)Ile czasu będzie jechał każdy samochód do miejsca celoewego .
Proszę o rozwiązanie tego zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T14:29:13+02:00
V₁ - 50 km/h
v₂ - 60 km/h

droga jest dla obu aut taka sama i wynosi d = 275 km
b )korzystamy ze wzoru na prędkość:

V = d/t z czego t = d/V i tak:
t₁= 275/50 = 5,5 h
t₂= 275/60 = 4,75

a) samochody miną się po jakimś czasie takim samym dla każdego z nim
w odległości x od któregos miasta t₁= t₂
dla auta 1 droga będzie równa = 275 - x
dla auta 2 = x

podstawiamy do wzoru na prędkość
t₁= 275 - x /50
t₂= x/60
275 - x /50 + x/60
x = 150

t₁= 275 -150 /50 = 2,5
Samochody spotkają po 2,5 h w odległości 150 km od jednego miasta i 125 km od drugiego miasta
1 5 1