Odpowiedzi

2010-03-11T16:14:34+01:00
M*a=F IIzasada dynamiki
a=F/m -przyśpieszenie (stałe)-ruch jednostajnie przyśpieszony
zakładamy, że w chwili t=0 v0=0 (bez prędkości początkowej)
Wtedy v=a*t
s=0.5*a*t^2 -droga przebyta w ruchu jednostajnie przyśpieszonym
W=F*s praca stałej siły na drodze s (F i s rownoległe)
W=F*0.5*(F/m)*t^2 [J] dżuli
W=5*0.5*(5/10)*25=31,25 J
1 1 1