Odpowiedzi

2010-03-12T19:56:12+01:00
Moim zdaniem powinno wprowadzić się takie działania na rzecz zmniejszenia degradacji taki jak:1)Wprowadzenie norm emisji zanieczyszczeń,gazowych,pyłowych do atmosfery ,dopuszczalnego poziomu promieniowania;2)ograniczenie hałasu ,wibracji oraz zrzutu ścieków ;3)stosowanie odpowiedzialności karnej i finansowej za nieprzestrzeganie przepisów w danym regionie ;4)Regulacja pozyskiwania surowców mineralnych i jak również pobór wody ;5)Selektywna zbiórka odpadów ;6)Odpowiednia edukacja ekologiczna ludzi na terenach zagrożonych degradacją;7)Zmniejszenie zabudowy w rejonach zagrożonych degradacją;Nie wiem czy dobrze ale sam oceń;/