1. uloz i zapisz rownania zgodnie z podpisami.

a) liczba 37 jest o 12 wieksza od a
b) liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b
c) liczba 14 jest 5 razy wieksza od c
d) liczba 21 jest o 13 mniejsza od k
e) liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n
f) liczba m jest o 10 wieksza od 0,7m
g) liczba o wieksza od x jest o 10 wieksza od polowy liczby x
h) liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x
i) liczba o mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3
j) 150% liczby x jest liczba o 26 wieksza od x
k) 20% sumy liczb x i 5 stanowi 30% liczby x
l) liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3


dam naj ! ;* , proszę o pomoc .

1

Odpowiedzi

2010-03-11T16:21:52+01:00
A) a+12=37
b)3b=48
c)5c=14
d)k=34
e)2n=n+6
f)m+0,7m+10