Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T11:48:02+02:00
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego w Judaizmie Jezus nie jest uznawany za Mesjasza? Z pewnością hasło „Żydzi za Jezusem”, daje do zrozumienia, że wielu Żydów w niego wierzy, i jest to prawdą lecz ogólnie rzecz biorąc, czemu judaizm zadecydował, że Jezus nie jest zapowiadanym Mesjaszem?

Krótko mówiąc, w czasach Jezusa religijni przywódcy żydowscy ściśle przestrzegali nakazów Starego Testamentu, m.in. zakazu wykonywania jakichkolwiek prac w Szabat. Jednakże Jezus uzdrawiał wtedy ludzi tak, jak czynił to każdego innego dnia. Żydzi czuli się tym obrażeni, było to według nich wykroczenie względem Prawa i dlatego wnioskowali, iż gdyby Jezus naprawdę był Mesjaszem, nie wykraczałby poza religijne nakazy, które oni uważali za ustanowione przez Boga. Oto jedno z takich zajść.
12 3 12
2009-10-24T11:52:24+02:00
Żydzi czekają na mesjasza gdyż czekaj na zbawienie .....


Najważniesze zasadu to
-Przestrzeganie dekalogu
-wiara w nadejście Krulestwa bożego
13 3 13
2009-10-24T14:16:43+02:00
Do podstawowych zasad judaizmu należą:

1.Miłość i wiara w jednego Boga Jahwe. Jedyny Bóg jest zarazem Stwórcą i Panem Wszechświata, od ludzi oczekuje on postępowania zgodnie z normami moralnymi, które przekazał Mojżeszowi,
2.Mojżesz otrzymał dziesięć przykazań, stanowiących podstawę prawa, na którym opierają się wyznawcy judaizmu,
3.Prawdziwy Mesjasz ma przyjść, jednak czas jego nadejścia nie jest określony
4.Żydzi są narodem wybranym i w związku z tym mają specjalne posłannictwo,
5.po śmierci czeka człowieka nagroda lub kara,
6.należy okazywać miłosierdzie najbardziej potrzebującym,
7.każdy Żyd powinien się kierować w życiu zasadą sprawiedliwości i miłości bliźniego,
8.koniecznie należy spełniać obowiązki rytualne
5 4 5